Evangeličanska skupnost v Ljubljani

Naslov evangeličansko luteranske skupnosti v Ljubljani je:

Ev. Lut. cerkev Primož Trubar, 1000 Ljubljana, Gosposvetska 9.

Službe božje v evangeličanski skupnosti Primož Trubar v Ljubljani so vsako nedeljo ob 11:00 uri.

V adventnem času, za veliko noč, za binkošti in ob drugih posebnih priložnostih so službe božje dvojezične in sicer v slovenščini in nemščini.

Pastor in kontaktna oseba slovenske skupnosti v Ljubljani je po naših raziskavah gospod Geza Filo, ki ga lahko kontaktirate na naslovu cerkve Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana

Ponudba za nemško govoreče:

Informacije k široki ponudbi za nemško govoreče v in v okolici Ljubljane, kontaktnih osebah in ostalih prireditvah, najdete na spletnih straneh nemškega konzulata v Ljubljani deutsche Botschaft Laibach .

Ponudba obsega npr. tudi

 • svetopismski krožek
 • cerkev za otroke v starostni skupini od 6 do 10 let
 • urica za otroke v starostni skupini do 5 let
 • filmski večer
 • skupni zajtrki
 • igralna urica za otroke v starostni skupini od 2 do 6 let
 • učenje igranja na kitaro za začetnike
 • srečanje za mlade v starostni skupini od 12 do 16 let

Pri vsebinskih vprašanjih k tem spletnim stranem se obrnite prosim na naslov, ki je naveden v impresumu. Če bi radi finančno podprli ponudbo za nemško govoreče, vam lahko posredujemo kontaktne podatke oziroma bančno povezavo. Seveda se razume, da lahko prejmete potrdilo o darovanju za davčno napoved.

Evangeličansko luteranska cerkev Primoža Trubarja, Gosposvetska 9, Ljubljana

Primus-Truber-Gemeinde in Ljubljana

Die Adresse der evangelisch lutherischen Kirche in Ljubljana lautet:

Ev. Luth. Kirche Primož Trubar, 1000 Ljubljana, Gosposvetska 9.

Gottesdienst der Primož Trubar Gemeinde Ljubljana:

Der Gottesdienst der Primož Trubar Gemeinde Ljubljana findet jeden Sonntag um 11:00 Uhr statt.

In der Adventszeit, zu Pfingsten und zu anderen besonderen Anlässen finden auch immer wieder zweisprachige Gottesdienste Slowenisch und Deutsch statt.

Der Pfarrer und Ansprechpartner der slowenischen Gemeinde ist nach unseren Recherchen: Geza Filo

Sie erreichen Ihn unter der Adresse der Kirche:
Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana

Deutschsprachige Angebote der EKD:

Informationen über das reichhaltige deutschsprachige Angebot der EKD in und um Ljubljana finden Sie auf den Seiten der deutschen Botschaft Laibach

Dort finden Sie Informationen über Kontaktpersonen und Gemeindebriefe, die natürlich nicht Gemeindebriefe heissen dürfen, bzw. keine echten Gemeindebriefe sind, da es sich nur um die Informationen zum Angebot der evangelischen Kirche in Deutschland in und um Ljubljana handelt.

Die Angebote umfassen z.B. auch

 • Bibelgesprächskreis
 • Kinderkirche für die Altersgruppe 6 bis 10 Jahre
 • Kinderstunde für die Altersgruppe bis 5 Jahre:
 • Filmabend
 • Frühstück
 • Spielstunde für die Altersgruppe 2 bis 6 Jahre
 • Gitarrenkurs für Anfänger
 • Jugendtreff für die Altersgruppe 12 bis 16 Jahre:

Bei Inhaltlichen Fragen zu dieser Website wenden Sie Sich bitte an die Anschrift im Impressum. Falls Sie das deutschsprachige Angebot der EKD finanziell untestützen wollen, gebe ich Ihnen gerne auf Anfrage die Kontaktdaten bzw. die Bankverbindung weiter. Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.

Evangelisch Lutherische Kirche Primus Truber, Gosposvetska 9,Ljubljana