Primož Trubar, slowenski reformator

Slovenski obiskovalec Tübingena in Derendingena je lahko nemalo presenečen, ko pri odkrivanju mesta Tübingena naenkrat zagleda Primus Truber Strasse in Primus Truber Haus (glej fotografijo) ter hkrati tudi tablo z obrazložitvijo kdo je bil Primož Trubar. Kraj Derendingen, kjer je Trubar živel od 1564 pa do svoje smrti 1586 in kjer je tudi pokopan, je že davno postal del Tübingena, tako da se na prvi pogled ne da ločiti obeh krajev. Zanimivo je tudi, da je na vratih cerkve v Derendingenu, kjer naj bi bil Trubar pokopan, spominska plošča tudi v slovenskem jeziku.  
Primož Trubar (v nemščini Primus Truber) si je vse življenje prizadeval ohraniti slovenski jezik in izobraževati »preljube slovence«. Po zaslugi tega pomembnega moža smo Slovenci prejeli prvo knjigo, ki je napisana v slovenščini, pravtako pa je tudi njegova zasluga, da se še sedaj uporablja slovenski jezik.

Primus Truber, slowenischer Reformator

Der slowenische Besucher kann auf seiner Entdeckungstour durch die Stadt Tübingen die Primus Truber Strasse, das Primus Truber Haus (sehe Foto) und das Schild mit der Erklärung, wer Primus Truber war, finden.

Der Ort Derendingen, in dem Trubar von 1564 bis zur seinem Tod 1586 gelebt hat und wo er auch begraben ist, ist schon lange ein Teil der Stadt Tübingen geworden.

Interessant ist auch, dass in der Kirche in Derendingen, in der Trubar begraben sein soll, die Gedenkplatte auch in der slowenischer Sprache ist.

Primož Trubar (auf deutsch Primus Truber), hat sein Leben lang versucht die slowenische Sprache zu erhalten und „allerliebste Slowenen“ zu bilden. Nur seinem Verdienst können die Slowenen danken, dass das erste Buch auf slowenisch erschienen ist und dass es selbstverständlich ist immer noch die slowenische Sprache zu verwenden.