Šolanje Primoža Trubarja

Grof Turjaški je dal Trubarjevim staršem leta 1520 dovoljenje, da pošljejo Trubarja na šolanje. Tako se je dvanjstletni Trubar najprej eno leto šolal na Reki, potem pa še dve leti v Solnogradu, kjer se je preživljal s cerkvenim petjem. Petnajstletni Trubar je nadaljeval šolanje v Trstu, kjer je postal vodja pevskega zbora v tržaški stolnici. Tam je spoznal škofa Petra Bonoma, ki je podpiral Trubarja vse do svoje smrti. Trubar je postal škofov komornik. V času svojega šolanja pri škofu Bonomu je prišel tudi prvič v stik z nauki sodobnih cerkvenih piscev in filozofov kot sta bila Martin Luther in Erazem Roterdamski, katerih nauki so močno vplivali na njegovo nadaljnje življenje in delo. Pravtako je škof Bonomo svojim učencem tolmačil klasične pisce kot npr. Virgila. Tako je bil mladi Trubar deležen poleg klasične vzgoje, tudi za tisti čas sodobno (renesančno) vzgojo, ki je zajemala spretnosti v govorništvu, umetnosti in glasbi.

Die Schulzeit von Primus Truber

Der Graf von Turjak hat Trubar`s Eltern 1520 die Erlaubnis erteilt, dass Trubar in die Schule gehen darf.

Der zwölfjährige Trubar hat seine Ausbildung in Reka (heute Kroatien) angefangen, wo er ein Jahr geblieben war. Dann ist er nach Solnograd gegangen, wo er sein Einkommen mit dem Singen im Chor gemacht hat.

Der fünfzehnjährige Trubar hat seine Ausbildung in Tries fortgeführt (heute Italien), wo er der Leiter des Chores in Triester Dom geworden war. Dort hat er den Bischof Bonomo kennengelernt, der Trubar bis zu seinem Tod unterstüzt hat. 

In der Schulzeit bei Bischof Bonomo, ist Trubar zum ersten Mal in Kontakt mit der Lehre der gegenwärtigen kirchlichen Striftsteller und Philosophen gekommen, wie Martin Luther und Erazmus von Roterdam waren und deren Lehre sein weiteres Leben stark beeinflußt haben. Genauso hat der Bischof Bonomo seinen Lehrlingen klassische Schriftsteller wie Virgil nahe gebracht.

Der junge Trubar hat so neben der klassischen Bildung für die Zeitalter auch gegenwärtige Bildung genossen.