Trubarjevo zasebno življenje

Primož Trubar se je rodil v premožni družini v Raščici pri Velikih Laščah materi Jeri in očetu Mihi. Zelo verjetno se je rodil okoli 9. Junija 1508, vendar pa ni znan natančen dan njegovega rojstva. Trubarjev oče Miha je bil po položaju na vasi zelo pomemben človek, saj je bil mlinar v mlinu grofov Turjaških, ki se danes imenuje Temkinov mlin. Trubar. Poleg tega pa je bil še tesar in ključar cerkvice sv. Jerneja. Očetov družbeni položaj je omogočil, da je Primož od grofov Turjaških prejel dovoljenje za šolanje.

Primož Trubar je bil do leta 1547 katoliški duhovnik, šele po letu 1547 je prestopil v protestantsko vero, čeprav je že od 1530 leta dalje oznanjal načela in svetopisemske razlage protestantov. Po prestopu v protestansko vero se je poročil z Barbaro, hčero Mateja Sitarja iz Kranja. V svojem nadaljenjem življenju se je poročil še dvakrat in sicer po smrti Barbare z Anastazijo in kasneje, tik pred svojo smrtjo še z Agnezo. Od vseh njegovih otrok so preživeli le trije in sicer Primož, Magdalena in Felicijan. Zadnja leta svojega življenja je preživel v kraju Derendingen (pri Tübingenu, Nemčija), kjer je pridigal v tamkajšnji cerkvi. Vse svoje življenje si je prizadeval učiti Slovence, kar se je odraža v njegovih knjižnih delih (npr. Abecednik), do svoje smrti pa je na domu sprejemal slovenske študente in jih poučeval. Umrl je 28.6.1586 v kraju Derendingen (v bližini univerzitetnega mesta Tübingen). Kje točno v Derendingnu je pokopan Primož Trubar ni znano, domneva pa se, da je pokopan v sami derendingški cerkvi. Na to, da je bil pridigar v tej cerkvi in da naj bi bil tam tudi pokopan, spominjata spominski plošči na vratih in na tleh cerkve.

Das Leben

Trubar`s Privatleben

Primus Truber wurde in die vermögende Familie in Raščica bei Velike Lašče in Slowenien Mutter Jera und Vater Miha geboren. Obwohl sein Geburtsdatum nicht vollkommen sicher ist, wurde er sehr wahrscheinlich um 9. Juni 1508 geboren.

Trubar`s Vater war nach seinem Status sehr wichtiger Mann im Dorf. Er war Müller in der Mühle von Grafen von Turjak. Die Mülle wird heute als Temkinov Mülle bekannt. Nebenbei war er auch Tichler und Mesner der Heiligen Jernej Kirche. Sein Status hat ihm ermöglicht, dass er die Erlaubnis für die Schulung seines Sohnes Primus erhalten hat.

Primus Truber war bis 1547 katholischer Priester. Erst nach 1547 ist er zur evangelischen Religion übergetreten, obwohl er schon seit 1530 die Grundsätze der Protestanten und ihre biblische Erklärungen verkündigt hat. Nach seinem Übertritt in die evangelische Religion hat Barbara, Tochter von Matej Sitar aus Kranj geheiratet.

In seinem Leben hat er nach Barbara`s Tod noch zweimal geheiratet und zwar Anastazija und später Agneza. Von seinen Kindern haben nur drei überlebt: Primož, Magdalena und Felicijan. Die letzten Jahre seines Lebens hat er im Dorf Derendingen bei Tübingen gelebt und in der dortigen Kirche gepredigt.

Sein ganzes Leben lang hat er sich bemüht die Slowenen zu bilden, was sich auch in seinen Werken bemerkbar macht (z.B. das Abecedarium). Bis zu seinem Tod hat er slowenische Studenten in Empfang genommen und gelehrt.

Er ist am 28.6.1586 in Derendingen gestorben. Wo genau seine Grabstätte ist, ist unbekannt, es wird aber vermuttet dass er in der Derendinger Kirche begraben ist. An die Tatsache, dass er dort begraben sein sollte, erinnern zwei Erinnerungstafeln an der Tür und auf dem Boden der Kirche.